[ratings]

نصب اکتیو دایرکتوری (Active Directory) بر روی ویندوز سرور ۲۰۱۶ (Windows Server 2016)

ویندوز سرور ۲۰۱۶ جدیدترین سیستم عامل سروری می باشد که مایکروسافت در اکتبر ۲۰۱۶ عرضه کرد. در این آموزش به نصب اکتیو دایرکتوری (Active Directory)  به صورت مرحله به مرحله در ویندوز سرور ۲۰۱۶ (Windows Server 2016) خواهیم پرداخت. در ابتدا توصیه می شود پیش از نصب اکتیو دایرکتوری، حتما به سرور IP استاتیک (Static IP) اختصاص دهید. همین طور باید توجه کنید که نام سرور خود را قبل از نصب اکتیو دایرکتوری تغییر دهید. زیرا بعد از اینکه شما اکتیو دایرکتوری را نصب کردید، تغییر نام کامپیوتر بدون از بین بردن خیلی چیز ها امکان پذیر نیست.

فهرست مطالب

نصب اکتیو دایرکتوری

نصب دامین کنترلر (Domain Controller)

نتیجه گیری

 

توجه کنید که برای نصب اکتیو دایرکتوری، شما باید یوزری با دسترسی Administrator داشته باشید.

نصب اکتیو دایرکتوری

داخل سرور لاگین کنید و بر روی دکمه ی استارت کلیک کرده و سپس Server Manager را باز کنید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

در داشبورد Server Manager ، بر روی Add roles and features کلیک فرمایید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

ویزارد Add roles and features باز خواهد شد:

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

بر روی Next کلیک کنید. در صفحه ی نوع انتخاب زیر، اولین گزینه یعنی ” Role-based or feature-based installation” را نتخاب کنید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

در صفحه  ی زیر Active Directory Domain Services را اتخاب کرده و سپس Add features به صورت زیر نمایش داده خواهد شد.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

بر روی Add Features کلیک کرده و بر روی Next کلیک کنید. مطمئن شوید که  .NET 4.6 Features تیک خورده باشد.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

سپس بر روی Next کلیک کنید. در زیر شما توضیحاتی کلی در مورد هر آنچه که دامین کنترلر (Domain Controller) انجام می دهد و سرویس هایی که نصب خواهد شد، مشاهده می کنید. اگر این اولین دامین کنترلی می باشد که نصب می کنید، باید سرویس DNS را نیز نصب کنید. زیرا این سرویس برای دامین کنترل اجباری می باشد.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

سپس بر روی Next و بعد از آن بر روی Install در صفحه ی زیر کلیک فرمایید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

نصب آغاز می شود.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

نصب دامین کنترلر (Domain Controller)

بعد از آنکه اکتیو دایرکتوری نصب شد، بر روی Promote this server to a domain controller کلیک فرمایید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

سپس ویزارد تنظیمات نصب به نمایش در می آید. Add new forest را انتخاب کرده و Root domain name را تعیین کنید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

Next را کلیک کرده و در صفحه ی بعدی که به نمایش در می آید Forest functional level را انتخاب و رمزDirectory Service Restore Mode را وارد کنید. اگر این اولین دامین کنترلر می باشد، Windows Server 2016  را به عنوان Forest and Domain functional level. انتخاب کنید. توجه کنید که گزینه DNS تیک خورده باشد و به خاطر اینکه این اولین سرور من هستش، Global Catalog ( GC) تیک خورده است. در انتها Next را کلیک کنید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

از آنجا که ما داریم یک دامین کنترلر forest root نصب می کنیم، از Active Directory-integrated DNS استفاده خواهیم کرد و در مورد پیام هشدار دهنده ی زیرنگران نخواهیم شد. Next را کلیک کنید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

NetBIOS domain name را انتخاب کرده و سپس Next را کلیک کرده تا مسیر پایگاه داده اکتیو دایرکتوری را انتخاب نمایید. به صورت پیش فرض، مسیر داده شده مناسب می باشد.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

مرور انتخاب ها:

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

Next را انتخاب کنید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

تمامی چک های پیش نیاز ها انجام می شود. اگر همه ی پیش نیاز ها با موفقیت انجام شود، بر روی نصب کلیک نمایید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

فرآیند نصب شروع خواهد شد و هنگامی که فرآیند نصب کامل شد، سرور به صورت خودکار ریبوت خواهد شد.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

این پیام هنگامی که سرور داره ریبوت میشه نشون داده می شه.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

بعد از ریبوت سرور، شما این امکان را دارید تا در شبکه ای که تازه ساخته اید، لاگین کنید.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

بعد از اینکه با مجوز های دامنه ای که در اختیار دارید، لاگین کردید، به Administrative tools بروید و Active Directory Users and Computers این را باز کنید تا مطمئن شوید، اکتیو دایرکتوری به صورت صحیح نصب شده است.

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

DNS

اکتیو دایرکتوری ویندوز سرور 2016 شرکت کوشا شبکه اریکه از سال ۱۳۸۱ در زمینه خدمات شبکه، پشتیبانی شبکه، نصب شبکه و راه اندازی شبکه فعالیت خود را آغاز کرده است

نتیجه گیری:

همانطور که مشاهده کردید، نصب اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۱۶ با نصب آن در ویندوز سرور های قدیمی تر، خیلی متفاوت نیست. امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
Rate this post