تنظیم ساعت سرور و سیستم ها در شبکه دامین

تنظیم ساعت سرور و سیستم ها در شبکه دامین:با توجه به اینکه ساعت رسمی هرسال در ساعت ۲۴ اول فروردین یک ساعت به جلوکشیده می شود و در ساعت ۲۴ سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود. تنظیمات تایم زون در شبکه های مختلف ایران به دو صورت قابل انجام هست:

برای پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری کلیک کنید

حالت اتوماتیک
حالت دستی

۱- حالت اتوماتیک : در این حالت سرورها و کلاینت ها در تاریخ مشخص، به صورت اتوماتیک تاریخ خود را عقب یا جلو میبرند . برای رسیدن به این حالت بدون هیچ مشکلی ، چند مورد باید رعایت گردد :

تیک اتوماتیک تایم زون روی سرور و کلاینت ها خورده باشد .
سرور و کلاینت ها آپدیت سال جاری را برای تایم زون خود داشته باشند . این آپدیت رو میتوان با نرم افزار TZedit.exe به سادگی ساخت . بعد از ساخت ، فایل رجیستری مورد نظر رو توسط GPO روی تمام سیستمها اعمال میکنیم .
در این حالت سیستم ها میدانند در چه تاریخی ساعت را عقب ببرند یا جلو بکشند . در این حالت روی PDC میتوان از تایم سرور های اینترنتی بعنوان تایم سورس هم استفاده نمود.
این روش مزایا و معایبی دارد :

مزایا : نیاز به جلو عقب کردن دستی ساعت سرور ها در روز اول ۶ ماهه اول و دوم نیست و ساعت سرورو کلاینت ها اتوماتیک این تنظیم را از طریق اون فایل آپدیت انجام میدهد .
معایب : همه سیستم ها باید این آپدیت رو داشته باشند و گرنه ساعت آنها زودتر یا دیرتر از موعد تغییر خواهد کرد .
اعمال فایل آپدیت روی سیستم ها و به روز نگه داشتن آنها نیازمند یک مکانیسم خوب و دقیق میباشد که این ادمین را دچار کمی زحمت می نماید . اگر در یک سال دولت تصمیم بگیرد که ساعت را جلو نبرد یا عقب نکشد اون آپدیت باید از نو ساخته و دوباره روی همه کلاینت اعمال گردد .

۲ – حالت دستی : در این حالت روی سرور و کلاینت ها ،تیک اتوماتیک زون باید از حالت انتخاب خارج گردد . با این کار کلاینت ها دیگر کاری با عقب و جلو کردن ساعت ندارند و فقط ساعت را از سرور خود یا همان PDC دریافت میکند .
در این حالت سرور PDC باید در روز اول ۶ ماهه اول ساعتش یک ساعت به صورت دستی جلو کشیده و در روز اول ۶ ماهه دوم دو باره به عقب بر گردد . کلاینت ها هم با توجه به ساعت سرور خود را با آن به روز مینمایند . در این حالت نمیتوان روی PDC از تایم سرور های اینترنتی به عنوان تایم سورس استفاده کرد . برای این کار میتوان از یک تایم سرور داخلی یا تایم سخت افزار خود PDC استفاده نمود . این روش کاری با آپدیت بودن یا نبودن کلاینت ندارد .

مزایا :همه چیز وابسته به تنظیمات سرور PDC میباشد و هیچ چیز به خارج از شبکه یا فایل آپدیت کلاینت ها بستگی ندارد . در نتیجه مدیریت آن ساده تر خواهد بود چون فقط کافی است ساعت سرور را تنظیم نمود . نیازی به بروز بودن تایم زون کلاینت ها نیست . در نتیجه زحمت بروز نگه داشتن سیستم ها از دوش ادمین برداشته میشود .
معایب :جلو و عقب کشیدن ساعت ها در ۶ ماهه اول و ۶ ماهه دوم باید به صورت دستی روی سرور PDC انجام شود . که با توجه به داشتن یک PDC در هر فارست ، این کار فقط سالی ۲ بار انجام میشود
Run this commands on PDC Emulator role owner DC, ir.pool.ntp.org is for Iran

 

w32tm /config /update /manualpeerlist:ir.pool.ntp.org /syncfromflags:MANUAL /reliable:YES
net stop w32time
net start w32time

Run this command on additional DCs and domain clients for automatic domain time synchronization

w32tm /config /syncfromflags:domhier /update
net stop w32time
net start w32time

Keep in mind, on your edge firewall, make sure UDP port 123 traffic is allowed inbound from the time source

NTP Server list:
۰٫ir.pool.ntp.org
۲٫ir.pool.ntp.org
۳٫ir.pool.ntp.org
ntp.day.ir
۰٫asia.pool.ntp.org
۱٫asia.pool.ntp.org
۲٫asia.pool.ntp.org
۳٫asia.pool.ntp.org

اجبار همگام سازی کلاینت ها:

w32tm /resync

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای
2.2/5 - (4 امتیاز)