• بررسی ساختار اداری و نیازهای کاری شرکت
 • تعیین تعداد کامپیوترهای مورد نیاز در شبکه بهمراه نوع و وسعت کاری تک تک آنها
 • تعیین سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز کامپیوترهای شبکه
 • تعیین تعداد Server ها و مشخصات سخت افزاری آنها
 • تعیین نوع و تعداد تجهیزات مورد نیاز در شبکه
 • طراحی ساختار آدرس دهی IP کامپیوترها و نامگذاری آنها
 • طراحی ساختار VLAN های مورد نیاز جهت کنترل ترافیک و افزایش امنیت
 • تعیین سیستم عاملها، سرویسها و نرم افزارهای مورد نیاز جهت نصب
 • تهیه نقشه های کامل کابل کشی، محل سوییچها، UPS و سایر سخت افزارهای مرتبط به همراه مشخصات فنی کابلها، سوییچها، UPS و سخت افزارهای مرتبط
 • تهیه و تحویل کلیه مستندات و مدارک فنی مربوط به طراحی شبکه
 • انجام عملیات کابل کشی، نصب سوییچها، سرورها، UPS و سایر تجهیزات شبکه
 • راه اندازی رک اصلی که شامل نصب کلیه سوییچها، سرورها، UPS و سخت افزارهایی است که در رک اصلی قرار می گیرند، به همراه نصب کابلهای مورد نیاز داخل رک.
 • نصب و راه اندازی سرورها با توجه به سرویسهای خواسته شده
 • آزمایش بستر فیزیکی شبکه از لحاظ سلامت و صحت نصب
 • تهیه و تحویل کلیه مستندات و مدارک فنی مربوط به نصب و راه اندازی شبکه
 • بررسی وضعیت کاری سیستم عاملها (Serverها) و داده های موجود روی سخت افزارهای قدیمی
 • طراحی و تعیین سخت افزارهای جدید جهت خریداری با توجه به بودجه و نیازهای شرکت
 • نصب و تنظیم سیستم عاملها و نرم افزارهای مورد نیاز روی سخت افزارهای جدید
 • انتقال تنظیمات و داده های سخت افزارهای قدیمی به روی سخت افزارهای جدید
 • بررسی نرم افزارها و سخت افزارهای موجود از لحاظ سازگاری با سیستم عامل جدید
 • تهیه نسخه های پشتیبان از داده های موجود جهت جلوگیری از صدمات احتمالی
 • مشاوره و خرید سخت افزارهای جدید در صورت نیاز
 • نصب سیستم عاملهای جدید و انتقال داده های قبلی روی آنها
 • مذاکره با افراد مسؤول و در صورت نیاز کاربران جهت دریافت خواسته ها و عیوب موجود
 • بررسی توپولوژی شبکه موجود و اتصالات فیزیکی کامپیوترها و تجهیزات شبکه
 • بررسی سیستم عاملها، نرم افزارها و تنظیمات مربوطه
 • تطبیق ساختار موجود با استانداردهای تعیین شده توسط طراحان و تولیدکنندگان اصلی محصولات
 • تشخیص عیوب و ضعوف موجود در ساختار شبکه
 • برآورد هزینه رفع عیوب یا بهینه سازی و انجام توافقات لازم جهت بستن قرارداد
 • انجام عملیات لازم جهت برطرف نمودن عیوب یا بهینه سازی
 • دریافت تایید و رضایت از مسؤول مربوطه
 • بررسی سرویسهایی که باید در اختیار کاربران خارج از شرکت قرار بگیرند.
 • بررسی و امکان سنجی روشهای ارتباطی مختلف از جمله wireless، dialup، اینترنت، خطوط مخابراتی و … جهت اتصال کاربران از راه دور به شبکه محلی.
 • مشاوره و خرید تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز
 • نصب و راه اندازی سخت افزارها و انجام تنظیمات نرم افزاری لازم جهت فراهم ساختن ارتباطات مورد نظر
 • تنظیم مجوزها و سیاستهای لازمه جهت کنترل ارتباط کاربران از راه دور (برای مشاهده جزییات به قسمت کنترل و تهیه گزارش دسترسی تک تک کاربران به اینترنت مراجعه نمایید.)
 • رمزگذاری داده های تبادل شده بین کاربران از راه دور و شبکه محلی

یکی از موارد امنیتی که لازم است در سازمان ها رعایت شود، به روز بودن سیستم عامل و نرم افزارهاست.این سرویس  WSUS جدیدترین آپدیت ها را که توسط شرکت های سازنده ارائه شده، دریافت می کند و سیستم های دیگر در شبکه آپدیت ها را از این سرور دریافت می کنند.با وجود این سرویس دیگر نیازی نیست هر کامپیوتر بصورت مستقل به اینترنت متصل شود و آپدیت ها را دریافت کند.بدین ترتیب علاوه بر مدیریت آپدیت های دریافتی ، در حجم اینترنت مصرفی نیز صرفه جویی می شود.