آنتی ویروس تحت شبکه چیست؟

امروزه نگهد اری از اطلاعات یا همان امنیت اطلاعات کاری بسیار با اهمیت و ضروری است یکی مورد از مواردی که این امر را برای ما مهیا میکند و باعث میشود امنیت یا یک یا چند لایه قوی تر شود استفاده از آنتی ویروس های تحت شبکه می باشد.

برنامه های کاربردی که امروز استفاده میشوند و همچنین تکنولوری های جدید به طور فزاینده ای باعث پیچدگی شبکه های کامپیوتری می گردند.علی رغم استفاده کاربران از مزایای چنین برنامه هایی که پیچیدگی های شبکه ای و کامپیتوری دارند، نمی توان چنین ضعف بزرگ را در زمینه امنیت کامپیوتر ها و شبکه ها به منظور مدیریت اطلاعات نادیده گرفت. لذا وجود ابزار حرفه ای برای مدیریت کامل و یک پارچه سرور ها، کامپیوتر ها و کاربران در مقابل تهدید ویروس ها و هر نوع برنامه مخرب، از جمله ضروریات بسیار با اهمیت واحد  IT در شرکت ها به شمار می رود.
همچنین جهت بروز نگه داشتن بانک های اطلاعاتی شناسه ویروس های کامپیوتری و ماژول ها و نمونه های  نرم افزار و برخورد موثر و اصولی و سریع با رخدادهای ویروسی در شبکه های کامپیوتری لازم است اطلاعات به صورت لحظه ای و مستمر در مورد وضعیت سیستم ها در دسترس باشد. بنابراین برای مقابله موثر و اصولی و سریع با ویروس ها و حملات امنیتی تخریبی در شبکه، ضروری است از یک نرم افزار آنتی ویروس تحت شبکه دارای ابزار مدیریتی متمرکز و منسجم استفاده شود تا بتوان امنیت اطلاعات کاربران را در زمان بروز حملات ویروسی فراهم نماید.

مزایای آنتی ویروس تحت شبکه

چندکاره بودن و مقیاس پذیری

امکان مدیریت موثرحفاظت کلاینت های شبکه درهر سطحی از پیکربندی و پیچدگی را میسر می سازد.با استفاده از این ابزار می توان ارتباطاعات بین سرورهای مدیریت نرم افزار ضدویروس و ایستگاه های کاری موجود در شبکه را با خطوط اختصاصی، “VPN”، دیواره های آتش و سرورهای “Proxy”  برقرار نمود.

مدیریت متمرکز
تمامی موارد مرتبط با حفاظت رایانه ای شبکه مانند اجرای حفاظت رایانه ای، تنظیم پارامترها برای یک کلاینت خاص ویا گروهی از کلاینت ها، بروزرسانی بانک اطلاعاتی شناسه ویروسی کلاینت ها و ماژول های نرم افزار، کنترل سیستم و پاسخ موثر به رخدادهای ویروسی و دیگرامور مدیریتی را می توان با ایستگاه کاری مدیر به انجام رساند.

کنترل مستمر
مدیر شبکه به آخرین اطلاعات در رابطه با رخدادهای اتفاق افتاده در سطح شبکه دست یابد. نکته قابل توجه در این مورد آن است که جهت دستیابی به این اطلاعات نیازی به حضور فیزیکی مدیر پشتیبانی شبکه ضدویروس در محیط شبکه نیست.

حداقل بروز اختلال در امور جاری کاربران
با ابزار آنتی ویروس تحت شبکه تمام نرم افزارضدویروس را از راه دور نصب و نگهداری می شود. در نتیجه خللی در انجام امورجاری کاربران وارد نخواهد شد.

حفاظت کامل و موثر
مدیران می توانند اطمینان حاصل کنند که کاربران هیچ گونه تغییری در تنظیمات برنامه نصب شده بر روی ایستگاه های کاری انجام نخواهند داد و لذا یکپارچگی امنیت شبکه رایانه ای حفظ خواهد گردید.

واحد تحقیق و توسعه کوشا شبکه با بررسی ایستگاههای کاری و سرورهای E-mail و File & Email Server راهکارهای استاندارد ضد ویروس ارائه می کند تا این وب سایت با ارائه محصولات و لایسنس های معتبر Kaspersky ،Symentec و Eset و ارائه خدمات نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی از این محصولات می کوشد تا سازمان ها هر چه سریعتر و کارامد با ابزار مدیریتی منسجم کاربران و سرور های شبکه را در زمان بروز حملات ویروسی و برنامه های مخرب حفاظت نماید.