تست

کیفیت

۱۳۹۶/۹/۱۴ ،۱۱:۴۰:۴۱ +۰۰:۰۰آذر ۳ام, ۱۳۹۶|, |

"کیفیت خدمات" کیفیت یک شعار نیست ,  بلکه یک فرهنگ است , کیفیت فقط تفکر نیست بلکه عمل هم است

تخصص

۱۳۹۶/۹/۱۴ ،۱۱:۴۰:۴۱ +۰۰:۰۰آذر ۳ام, ۱۳۹۶|, |

"تخصص در کار" تخصص تنها چیزی است که به خوبی آن را درک کرده ایم به انگشتانتان اجازه بدهید راه بروند

تعهد

۱۳۹۶/۹/۱۴ ،۱۱:۴۰:۴۱ +۰۰:۰۰آذر ۳ام, ۱۳۹۶|, |

"تعهد" برای یک تلاش که باعث می شود یک تیم , یک کسب و کار , یک جامعه و یک تمدن موفق شود

رفتن به بالا