[ratings]

خدمات شبکه – تانل eoip در میکروتیک: در ادامه ی پست قبلی، در این مقاله سعی کردیم به ارائه ی مثالی کاربردی از پیاده سازی تانل EoIP در روتر های میکروتیک بپردازیم.

مثال کاربردی برای پیاده سازی تانل EoIP در روتر های میکروتیک (خدمات شبکه)

فرض کنیم می خواهیم دو شبکه را بریج کنیم. شبکه های “Office LAN” و “Remote LAN”. با بهره مندی از EoIP می توانیم دو شبکه ی Office LAN و Remote LAN را در یک برادکست دامین لایه ۲ ای (Layer2 broadcast domain) خواهیم داشت.

 

همانطور که می دانید، استیشن های وایرلس (wireless station) نمی توانند بریج شوند، برای از بین بردن این محدودیت، ما تانل EoIP را در بستر لینک های وایرلس می زنیم و آن را با یک اترنت لوکال متصل، بریج می کنیم.

ما در این مثال، تنظیمات مربوط به وایرلس را پوشش نمیدیم، بنابراین فرض می کنیم ، ارتباط وایرلس از قبل تنظیم شده است.

راه اندازی تانل EoIP (خدمات شبکه)

 در اولین قدم، تانل EoIP را در Gateway خومان راه اندازی می کنیم.

[admin@Our_GW] interface eoip> add name=”eoip-remote” tunnel-id=0 \
\… remote-address=10.0.0.2
[admin@Our_GW] interface eoip> enable eoip-remote
[admin@Our_GW] interface eoip> print
Flags: X – disabled, R – running
۰ name=eoip-remote mtu=1500 arp=enabled remote-address=10.0.0.2 tunnel-id=0
[admin@Our_GW] interface eoip>

سپس این تانل را در روتر Remote راه اندازی می کنیم.

[admin@Remote] interface eoip> add name=”eoip” tunnel-id=0 \
\… remote-address=10.0.0.1
[admin@Remote] interface eoip> enable eoip-main
[admin@Remote] interface eoip> print
Flags: X – disabled, R – running
۰ name=eoip mtu=1500 arp=enabled remote-address=10.0.0.1 tunnel-id=0

[admin@Remote] interface eoip>

در مرحله ی بعدی، اینترفیس های خودمان را با تانل EoIP در Gateway خودمان را بریج می کنیم.

[admin@Our_GW] interface bridge> add
[admin@Our_GW] interface bridge> print
Flags: X – disabled, R – running
۰ R name=”bridge1″ mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:00:00:00:00:00
protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes
admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s
transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
[admin@Our_GW] interface bridge> port add bridge=bridge1 interface=eoip-remote
[admin@Our_GW] interface bridge> port add bridge=bridge1 interface=office-eth
[admin@Our_GW] interface bridge> port print
Flags: X – disabled, I – inactive, D – dynamic
# INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST
۰ eoip-remote bridge1 128 10
۱ office-eth bridge1 128 10
[admin@Our_GW] interface bridge>

سپس همین کار را در روتر Remote انجام می دهیم.

[admin@Remote] interface bridge> add
[admin@Remote] interface bridge> print
Flags: X – disabled, R – running
۰ R name=”bridge1″ mtu=1500 arp=enabled mac-address=00:00:00:00:00:00
protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes
admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s
transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
[admin@Remote] interface bridge> port add bridge=bridge1 interface=ether
[admin@Remote] interface bridge> port add bridge=bridge1 interface=eoip-main
[admin@Remote] interface bridge> port print
Flags: X – disabled, I – inactive, D – dynamic
# INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST
۰ ether bridge1 128 10
۱ eoip-main bridge1 128 10
[admin@Remote] interface bridge>

حالا، هر دو سایت در یک برادکست دامین لایه ۲ ای هستند. (Layer2 broadcast domain) شما می توانید آدرس های IP از یک رنج را برای هر دو سایت استفاده نمایید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای
4/5 - (3 امتیاز)